SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Med glädje och stolthet ger vi förutsättningar åt alla
Föreningsinformation

Förtydligande kring artikel i HD den 10 maj ”Munka Ljungby Innebandyklubb protesterar mot nya bidrag
2020-05-15 16:30


Hej!

 

Jag ska göra ett försök till att förklara vad som hänt angående artikeln i tidningen kring vårt förlorade driftsbidrag. Texten är lång men försök att ta er den tid det behövs för att läsa den, vi i styrelsen vill gärna att ni förstår vad som har hänt.


I oktober 2018 blir jag kallad till ett möte hos kommunen i tron att vårt avtal om driftsbidrag skulle förlängas. Min tro grundades på att det i det gällande avtalet står att båda parter har för avsikt att förlänga detsamma. Nu blev det inte så utan jag blev på sittande möte informerad om att kommunen inte tänkte förlänga avtalet. Ett avtal som vi haft under flera års tid och som vi skött klanderfritt. Kommunen själva sa vid en besiktning att hallen såg ny ut och att ingen annan hall sköttes så bra.

 

Vi i styrelsen började genast att försöka få avtalet förlängt samtidigt som vi ville veta varför vi inte fick det förlängt. Efter några möten med diverse tjänstemän på kommunen så fick vi förklarat för oss att det berodde på likställighetsprincipen som innebär att det ska vara lika för alla, i kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 § står det ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag (2019:835).” Kommunen tolkar då detta som att man inte behandlar alla lika om vi får driftsbidrag men ingen annan inomhusförening får det. När vi då frågade om man inte bara kunde erbjuda alla inomhusföreningar driftsbidrag för att sköta kommunens idrottshallar och på så sätt erbjuda likställighet så var svaret bara, ja jag vet inte ens vad svaret var så luddigt var det. Kommunen hävdade envist att det inte var likställt att erbjuda innesporter driftsbidrag trots att man kan erbjuda ridsport, BMX-cykling samt fotboll driftsbidrag. Ishockey är ett undantag från allt. På dessa möten fick vi även förklarat för oss av kommunens ekonomichef, Anders Kronfelt, att kommunen är medvetna om att det blir både dyrare och sämre när kommunen själv tar över driften men så får det bli.

 

Vi får först ett erbjudande att få driftsavtalet förlängt i tre månader medan vi vill ha minst två år för att kunna ställa om. Så småningom så får vi ett avtalsförslag som är tvådelat, första är mellan 2019-01-01 till 2019-06-30 och innebär ingen förändring mot tidigare. Nästa är mellan 2019-07-01 till 2019-12-31 och innebär att vi numera ska sköta städet men inte själva driften av byggnaden som sådan. Här tappar vi nyttjanderätten (innebär i korta drag att vi har rådighet över hallen och slipper betala hyra) men betalar fortsatt ingen hyra. Efter detta ska vi få ett nytt städavtal att ta ställning till. För att köpa oss lite tid så accepterar vi dessa avtal.

 

Under 2019 fortsätter vi diskussionerna om hur vi ska kunna komma framåt i processen om än i minskad omfattning under en period. Vi försöker få till ett möte med de ledande politikerna men det drar ut på tiden. Den 10/12 2019 får vi till slut till en sittning med totalt sex politiker, tre politiker från presidiet för kommunfullmäktige samt tre politiker från presidiet för nämnden Kultur och fritid. Dom har först haft ett möte med sina tjänstemän samma dag för att bli uppdaterade innan dom på eftermiddagen sitter ner med oss för att höra vår sida av saken. Under mötet förklarar vi alla turer och vad vi tycker om saken. Vi får vad vi tycker är en bra respons på våra synpunkter och medhåll i att det vore bättre om idrottsföreningar sköter driften av kommunala anläggningar. Sedan den 16/12 2019, bara sex dagar efter vårt möte, klubbas ett nytt dokument igenom i kommunfullmäktige angående nya bidragsregler. Så en personlig reflektion är att med vårt möte i färskt minne samt all kommunikation som varit under året så vet politikerna mycket väl vad dom klubbar igenom.

 

Samtidigt så får vi ett nytt avtalsförslag på att städa hallen som innebär att man räknat fram att det skulle kosta ungefär dryga 400 000 kr att sköta städningen i Munkahallen, vilket även våra beräkningar tillsammans med en professionell städfirma stämmer överens med. I förslaget så blir vi erbjudna 65% av detta och ingen nyttjanderätt. Normalt vid driftsavtal och liknande så är 65% kutym men då tillsammans med nyttjanderätt som kompenserar upp de resterande 35% genom framförallt att man slipper betala hyra, fast inte för oss då. Likställt någon? Vi får även reda på att vi ska betala allt material (såsom tvål, toapapper, torkhanddukar, städprodukter mm) som kommer användas, även det skolan gör av med. Summan av allt gör att vi omöjligt kan ta på oss denna uppgift då vi inte ser någon uppsida överhuvudtaget.

 

På ett möte för alla föreningar den 20/1 2020 så presenteras de nya riktlinjerna för bidrag, diarienummer KS 2019/529. Kommunen säger bland annat:

De nya riktlinjerna ska vila på tre grundprinciper.

·    Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, som innebär att kommunen ska                   behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

·   Tydlighet i vilka verksamheter som erhåller bidrag och varför.

·   Transparens över vilka olika sorters stöd som kommunen ger till verksamheter i Ängelholms                           kommun.


På mötet presenterar kommunens tjänstemän en powerpointpresentation som säger att driftsavtal endast kan fås av ridning, BMX och fotboll. Detta är inte något som står i beslutet, där står att:

”Syftet med stödet är att uppmuntra föreningar med nyttjanderätt på kommunala anläggningar till engagemang och aktivitet på orten genom att låta föreningen, i dialog med kommunen, ansvara för skötsel av anläggningen. Därigenom kan skötselbidraget även säkerställa hållbara anläggningar som håller god standard.” Vad tycker ni? Är beslutet att vi inte ska få ha skötseln av Munkahallen jämlikt, tydligt och transparent enligt ovan sagda?

 

Under tiden fortsätter vi febrilt i alla kanaler för att få till ett nytt möte med politikerna för att försöka förstå vad som gäller. Robin Holmberg, kommunalråd, skriver i ett mejl att istället för mejl behöver vi ett nytt möte. Charlotte Engblom, ordförande i Kultur och fritid, säger att vi behöver ett nytt möte. Det blir dock inte bokat något och en dag ringer Maria Birgander, tjänsteman och chef för Kultur och Stad, till mig och förklarar väldigt tydligt att jag kan glömma ett nytt möte med politikerna. Jag försöker då få henne till att fråga Charlotte Engblom om vissa saker men får till svar att hon inte tänker fråga henne något mer och att vi får nöja oss med att fråga Maria om det är något. Från nu är tystnaden kompakt från politikerhåll förutom oppositionen som gör ett försök till medling men som inte leder någonvart.

 

Så här står vi nu med ett beslut som säger att kommunen vill uppmuntra föreningar att ha skötseln på kommunala anläggningar men vi som vill, inte får!

 

Nu backar vi bandet till våren 2018, då får vi reda på att Söndrebalgs skola behöver bedriva verksamhet i Munkahallen. Under några samrådsmöten för att bestämma kring utrustning och byggtider mm så får vi frågan om vi vill ta på oss städningen för skolans del. Vid denna tidpunkt ingår städningen i driften men den är framräknad på städning utan skola. Så vi får mot extrabetalning ett sidoavtal som reglerar den extrastädning som skolan medför. Under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 så är det inga konstigheter, vi städar och kommunen betalar med uppehåll för sommarlovet.


Fast under hösten 2019 när skolan kom tillbaka och vi påbörjade städningen igen så bestrider helt plötsligt kommunen våra fakturor och hänvisar till att skolstädet ska ingå i det nya avtalet som vi signerat. Inte någonstans står det skrivet att det nya avtalet ersätter vårt sidoavtal, ej heller har det kommunicerats på något annat sätt. Så vi anser att sidoavtalet fortsatt gäller då det inte är uppsagt medan kommunen inte håller med. Det nya ordinarie avtalet innebär dessutom samma betalning som tidigare då vi fick betalt extra för skolstädet. 

Så hade vi vetat att skolstädningen skulle ingå så hade vi aldrig accepterat avtalet med samma motivering som att vi inte kan acceptera avtalet för 2020 och framåt, nämligen att vi inte kan betala för att städa åt kommunen. Så här har vi idag en fordran på kommunen på ca 110 000 kr som dom vägrar betala. En fordran som vi har haft utgifter på, framförallt lön och material kopplat till extrautgifterna som skolan medfört.

 

Inte nog med att det kostar oss uteblivna intäkter utan detta har tagit enormt med tid från oss i styrelsen (som jobbar ideellt) men kanske framförallt har det stulit en massa energi som vi velat lägga på annat. Nu är vi i ett läge där vi måste se över både våra kostnader och intäkter för att kunna bibehålla vår verksamhet så intakt som möjligt.

 

Vi har redan sagt upp två deltidsanställda (städ och marknad) och tittar på några andra lösningar kring hur vi kan minska kostnaderna. Vi kommer att behålla vår kanslist, han är alldeles för viktig för verksamheten. I övrigt stramar vi åt där det går. Fast det kommer alldeles säkert att påverka er kära medlemmar på något sätt, t e x höjda träningsavgifter, mer lottförsäljning eller något liknande. Fast vi gör och kommer att göra allt vi kan för att minimera er påverkan. Vi i styrelsen kan bara hoppas på er förståelse i den situation vi hamnat.

 

Så med denna långa text så har jag försökt förklara hur turerna har gått under de senaste 18 månaderna. Tro det eller ej men det känns som att det finns mycket mer att berätta om sättet vi har blivit bemötta på men det får stoppa någonstans.

 

Har ni frågor kontakta gärna mig enligt nedan, Alf Jensen alf.jensen@mibk.se eller varför inte era folkvalda politiker i kommunen som tagit besluten som lett fram till detta.

 

Peter Herrström

Ordförande Munka Ljungby Innebandyklubb

ordforande@mibk.se


Nyhetsarkiv
Sommarjobb under Outdoor2024-05-17 16:00
Årsmöte 27/62024-04-26 14:11
Ungdomsavslutning2024-04-18 12:29
Erbjudande - JumpYard2024-02-13 19:28
JOYNA2024-01-26 15:00
Inställda matcher2024-01-19 16:50
Bingolotter 23/122023-11-13 13:00
Erbjudande - JumpYard!2023-10-21 13:37
MIBK - Dealbooster2023-10-16 15:00
Café Styrelsen2023-10-09 17:00
Målvaktsträning2023-09-28 16:08
Supporterkort 23/242023-09-20 18:00
Idrottsrabatten2023-09-06 13:19
Vill du hjälpa till?2023-09-04 15:00
Information Styrelsen2023-08-14 19:00
Save the date!2023-08-10 12:00
Ängelholm Outdoor 20232023-07-17 13:00
Sverigelotten2023-06-16 13:21
Årsmöte 27/62023-05-18 09:37
Grattis Martin Envall!2023-04-24 15:21
Öppettider Kansliet2023-03-06 13:00
Utförsäljning kiosk2023-01-09 18:02
Lycka till grabbar!2023-01-03 18:32
Gott Nytt År!2022-12-31 12:00
God Jul önskar MIBK!2022-12-22 15:00
Paus i målvaktsträning2022-12-15 10:17
Fotografering 28-30 Nov2022-11-22 09:51
Bingolottos Julkalender2022-10-25 14:12
Försäljning av Gutz2022-10-16 20:40
MIBK:s klubbdag 15/82022-07-30 09:10
Årsmöte 26/62022-06-05 18:03
MIBK säsongen 2021/20222022-05-30 14:30
Målvaktsträning 2/32022-02-23 16:07
Gott Nytt År!2021-12-31 11:30
God Jul!2021-12-24 09:30
Bingolotto Jul & Nyår!2021-12-09 12:30
Följ Skåne i SDF-SM 2021-10-29 14:51
Idrottsrabatten2021-10-15 11:00
Elitlicens m.m2021-09-30 10:01
Klubbdag idag 31/8!!!!2021-08-31 12:23
MIBK Klubbdag 31/82021-07-19 10:58
Årsmöte 22/62021-05-31 19:02
Idrottsrabatten2021-04-20 14:42
2021-04-02 12:55
VÅR-REA på Klubbhuset2021-03-25 09:03
Vi sålde högvinst!2021-01-21 14:38
Gott Nytt År!2020-12-31 13:22
God Jul önskar MIBK2020-12-24 11:45
Munkahallen - Stängt!2020-12-18 20:33
Bingolotter2020-12-18 11:20
Samarbete med Gutz2020-11-09 14:55
Idrottsrabatten2020-10-07 12:58
MIBK:s Klubbshop2020-07-01 10:45
Klubbhuset - Zone 25/82020-06-22 10:20
Glad Midsommar!2020-06-18 17:40
RF-SISU Skåne - MIBK2020-05-14 14:19
Sponsorhuset Företag2020-05-05 14:30
Årsfesten INSTÄLLD2020-04-30 14:04
Uppryckning!2020-04-27 12:26
Outdoor planerna2020-04-24 14:24
Digitala Bingolotter2020-04-20 10:40
Första steget gjort!2020-04-16 16:26
Utförsäljning Kiosk2020-04-15 13:51
Tröjauktion2020-04-14 10:43
Idrottsrabatten2020-04-14 09:43
Glad Påsk önskar MIBK!2020-04-09 17:37
Tröjauktion2020-04-06 12:41
Munkalotten2020-03-31 11:35
ÅRSFEST 30/52020-03-25 08:31
Idrottsrabatten2020-02-12 10:26
Gothia Cup är avslutad 2020-01-08 09:30
GOD JUL!2019-12-24 09:00
Bingolottos Julkalender2019-11-25 11:48
Kampanj Supportermedlem2019-11-11 10:31
Supportershop2019-10-28 09:14
MIBK-kepsen har anlänt2019-09-06 13:30
Ungdoms-Kickoff 17/92019-09-05 12:11
Idrottsrabatten2019-08-23 10:44
Kansli på Outdoor!2019-07-20 13:18
Grattis Niklas Nordén!2019-07-08 10:22
Årsmötet 19/62019-07-01 11:34
Årets Prestation: MIBK!2019-06-12 17:30
Årsmöte - 19/62019-05-24 11:45
Idrottsrabatten!2019-05-07 08:37
Grattis Christer!2019-05-07 08:29
MIBK Kataloger!2019-03-26 11:48
Fotokataloger2019-03-13 13:03
Älska innebandy ! 2018-12-21 15:15
MIBK Målvaktscamp 2019 2018-12-11 17:15
Julklappstips!!! 2018-11-27 16:08
Utbildade matchledare2018-11-09 13:33
IDROTTSRABATTEN 2018-10-02 09:18
KICK OFF!!!! 2018-09-30 08:00
Grundutbildning 2018-09-19 11:00
MIBK - Webbshop2018-07-11 09:00
 
Aktuellt
Stötta oss!
Sponsorer