SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Med glädje och stolthet ger vi förutsättningar åt alla
Klubben

Till våra medlemmar!

GDPR
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur b.la föreningar behandlar personuppgifter. Vi välkomnar denna förstärkning av enskildas rättigheter.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Medlemsuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsinformation och information om vilka grupper du som medlem är eller varit aktiv i. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad använder vi uppgifterna till?
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår medlem. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering, för att teckna försäkring, för tävlingsanmälningar, för att kunna fördela arbetsuppgifter vid arrangemang, samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter mot dig som medlem. 
Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal
Vi behandlar olika typer av data för att kunna informera dig om vad som händer i föreningen. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov eller för att erhålla bidrag. 
Rättslig grund: Berättigat intresse
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi era uppgifter?
Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina uppgifter så länge som du är medlem hos oss. När ditt medlemskap har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Vi hanterar dina uppgifter säkert.
Direkt i samband med att du blir medlem hos oss förser du oss med vissa personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Våra anställda och ledare har tillgång till all lagrad information om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad och uppgifter får aldrig lämnas vidare.
Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad service som möjligt utan att någon information eller personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Vid frågor kontakta Martin Envall 070-951 81 23

Med vänliga hälsningar,
Peter Herrström Munka Ljungby IBK
 
Aktuellt
Stötta oss!
Sponsorer